Rada Dzielnicy Oliwa

wtorek, 19 marca 2019 r.

AktualnościRadni DzielnicyKomisje

DyżuryStatutDokumentyKontakt

Aktywne życie w lokalnej społeczności można rozpocząć po sześćdziesiątce

14.03.2013

Stowarzyszenie „Zrównoważony Rozwój" z Gdańska-Oliwy w marcu 2013 rozpoczyna realizację zadania publicznego, dofinansowanego ze środków UM Gdańsk „Aktywne życie w lokalnej społeczności można rozpocząć po sześćdziesiątce".

Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu 8 zajęć dla 20-osobowej grupy mieszkańców osiedla Gdańsk - Oliwa lub innych dzielnic Gdańska, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia i chcieliby aktywnie prowadzić dalsze swoje życie w lokalnej społeczności (np. poprzez działalność w stowarzyszeniach, współpracę z lokalnym samorządem), na zasadzie integracji sąsiedzkiej i międzypokoleniowej. Z grupą tą planuje się przeprowadzić zajęcia, których celem będzie przybliżenie możliwości aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności na wielu płaszczyznach zgodnie z zainteresowaniami, potrzebami oraz zdolnościami.

Społeczność osiedla Gdańsk - Oliwa, to przeważająca ilość ludzi starszych, wykształconych, posiadających często bogate doświadczenie zawodowe. Utrata pracy, przejście na rentę lub emeryturę, długotrwała izolacja od otoczenia spowodowała u tych ludzi zanik potrzeby aktywności. Zamiast wykorzystywać swoje dotychczasowe doświadczenie w dalszej działalności niezawodowej, zamknęli się we własnych mieszkaniach.

Projekt ten ma na celu ponowne pobudzenie tej grupy do działania w lokalnej społeczności. Dodatkowo, aby nie dyskryminować ze względu na wiek, zamierzamy integrować do wspólnego działania pokolenia. Do tego celu chcemy wykorzystać współdziałanie z Radą Osiedla Oliwa, reprezentowaną przeważnie przez pokolenie 25+ oraz poprzez prowadzenie warsztatów i zajęć przez ludzi młodszych.

Po zakończeniu projektu jego długotrwałym efektem powinno być kontynuowanie przez beneficjentów działalności we własnym stowarzyszeniu lub w istniejących stowarzyszeniach, powstanie inicjatywy powołania spółdzielni socjalnej w celu rozszerzenia form pomocy sąsiedzkiej i świadczenia usług wzajemnych, a także w celach zarobkowych, umożliwiających beneficjentom podniesienie poziomu życia.

W tematyce spotkań przewiduje się m.in. zajęcia z komunikacji interpersonalnej, budowy własnego wizerunku, nauki aplikowania wniosków o dotacje, poruszania się w świecie administracji, zagadnień prowadzenia działalności gospodarczej, rodzajów form pomocy sąsiedzkiej itp.

Autor projektu Zbigniew Bąkowski, zalicza się również do grupy seniorów, posiada bogate doświadczenie własne w aktywizowaniu różnych grup społecznych, łącznie z wykluczonymi, realizuje szereg inicjatyw m.in. obecnie prowadzi Biuro Interwencji Obywatelskiej, współdziała z organizacjami społecznymi w całym kraju, od wielu lat pracuje nad tworzeniem społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Zakłada, że mierzalnym rezultatem projektu będzie nabór beneficjentów w strukturę Stowarzyszeń i praktyczne wykorzystanie ich doświadczenia do samorealizacji po sześćdziesiątce. Zakłada się, że działalność ta w przyszłości może się okazać dodatkowym źródłem dochodów tych osób.

Mamy również nadzieję, że w przypadku powodzenie tej inicjatywy, będziemy kontynuować zajęcia z innymi grupami.

W porozumieniu z Radą Osiedla Oliwa, do prowadzenia zajęć z seniorami użyczą oni swego pomieszczenia Rady w Oliwie, przy ul Opata Jacka Rybińskiego 10.

Planuje się, że pierwsze spotkanie z cyklu odbędzie się 19 marca 2013 roku o godz. 18 w w/w siedzibie rady, na które organizatorzy zapraszają wszystkie zainteresowane osoby. Następne spotkania odbywać się będą w cyklach tygodniowych.

Informacje na temat realizacji zadania można uzyskać bezpośrednio u organizatora Zbigniewa Bąkowskiego tel. 8824href="http://oliwianie.pl/href="http://oliwianie.pl/281 lub mail: zbigniewbakowski@wp.pl. Tu także można zgłaszać akces swojego uczestnictwa.

wstecz...