Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa


Rada Osiedla Oliwa wprowadza dyżury radnych osiedla. Radni osiedla będą dyżurować cyklicznie, co wtorek, w dni pracujące w godzinach 18 – 19, po uprzednim wpisaniu się w harmonogram.
Od stycznia 2013 dyżury odbywają się w nowej siedzibie Rady Osiedla Oliwa przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10.

Fragment uchwały Rady Osiedla Oliwa Nr VII/14/11

Terminy dyżurów

Termin Radny
2024-06-25Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2024-05-28Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2024-04-23Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2024-03-26Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2024-02-20Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2024-02-20Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2024-01-16Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2023-12-12Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2023-11-21Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2023-11-07Tomasz Strug

Termin Radny
2023-10-24Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2023-09-19Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2023-09-12Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2023-08-22Jolanta Urbaniak - Szwankowska

Termin Radny
2023-08-01Jolanta Urbaniak - Szwankowska

Termin Radny
2023-07-18Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2023-07-17Tomasz Strug

Termin Radny
2023-06-20Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2023-04-04Mikołaj Sobczak

Termin Radny
2023-01-31Mikołaj Sobczak

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje