Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Instytucja Uchwała Data Link
Rada Miasta Gdańska XXXVIII/1059/17 2017-04-25
Rada Miasta Gdańska VI/131/15 2015-02-26
Rada Miasta Gdańska V/64/15 2015-01-29
Rada Miasta Gdańska LVII/1358/14 2014-09-25
Rada Miasta Gdańska LII/1169/14 2014-04-24
Granicę stanowi linia kolejowa od granicy miasta z Sopotem w kierunku południowym do nasypu dawnej linii kolejowej, następnie biegnie nasypem na zachód do torów tramwajowych w ulicy Wita Stwosza i torami tramwajowymi do ulicy Macierzy Szkolnej. Ulicą tą biegnie na zachód do lasu i lasem na południowy zachód do ulicy Harfowej (bez tej ulicy), po czym południową granicą lasu do Obwodnicy i dalej na północny-zachód wzdłuż Obwodnicy, po czym na wysokości ulicy Zenitowej skręca na północ i lasem biegnie do granicy z Sopotem, a następnie granicą administracyjną miasta do linii kolejowej.

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje