Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Dziś w Nowym Ratuszu w Gdańsku odbyło się wręczanie zaświadczeń Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych oraz uroczyste ślubowanie kandydatów wybranych do Rady Dzielnicy Oliwa.

„Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta Gdańska” – po tych słowach przysięgi radni mówili "ślubuję" i mogli dodać „tak mi dopomóż Bóg”.

Pierwsza sesja nowej Rady odbędzie się w czwartek 11 kwietnia o godzinie 18, w siedzibie Rady Dzielnicy Oliwa przy ul. Opata Rybińskiego 10.

Porządek obrad:

  1. Sprawy regulaminowe,
  2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
  3. Wybór Przewodniczącego Rady Dzielnicy,
  4. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Rady Dzielnicy,
  5. Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,
  6. Wybór Zastępcy Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy,
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie obrad.

Zapraszamy!


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje