Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Zwołuję 24 listopada 2018 roku (sobota) o godzinie 10:00 obrady XVII sesji Rady Dzielnicy Oliwawsiedzibie Rady przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10, z następującym porządkiem obrad.

  1. Uchwała zmieniająca Uchwałę Nr XIV/47/18 Rady Dzielnicy Oliwa z dnia 10 marca 2018 roku w sprawie przeznaczenia środków finansowych.
  2. Uchwała w sprawie umożliwienia parkowania pojazdów jednośladowych poza miejscami wyznaczonymi w strefach płatnego parkowania.
  3. Uchwała w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Andrzeja Stelmasiewicza.
  4. Współpraca z nowymi członkami Rady Miasta Gdańska wybranymi z okręgu 6.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy Oliwa

Andrzej Osipów


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje