Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Szanowni Państwo!

serdecznie zapraszamy na kolejny cykl warsztatów w ramach prac nad Studium Pasma Alei Grunwaldzkiej.  Spotkania w tym cyklu odbędą się grupach mieszkańców i interesariuszy z poszczególnych obszarów: Stara Oliwa i rejon AWFIS, Nowa Oliwa, Strzyża Dolna, Wrzeszcz Centrum, Dzielnica Wiedzy.

W trakcie warsztatów każdy z wydzielonych obszarów zostanie poddany analizie pod kątem:

- określenia ogólnej charakterystyki wyróżnionych obszarów Pasma Alei Grunwaldzkiej,

- definiowania charakteru Alei Grunwaldzkiej na poszczególnych odcinkach,

- zebrania argumentacji 'za oraz przeciw' na temat postulowanych przez interesariuszy zmian wysokości, funkcji i intensywności zabudowy poszczególnych obszarów Pasma Alei Grunwaldzkiej.

Warsztaty poprowadzi Inicjatywa Miasto wg następującego harmonogramu:

25.09 - Stara Oliwa i rejon AWFiS // Kunszt Wodny (Instytut Kultury Miejskiej - Targ Rakowy 11)

26.09 - Nowa Oliwa  // Kunszt Wodny

02.10 - Strzyża Dolna // Kunszt Wodny

04.10 - Wrzeszcz Centrum // Kunszt Wodny

06.10 - Dzielnica Wiedzy // sala AKWEN (Biuro Rozwoju Gdańska - Wały Piastowskie 24)

każdorazowo w godz. 17 – 20

W poniedziałek zaczynamy "od północy" i zapraszamy osoby z obszaru Starej Oliwy i rejonu AFWIS.  Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy i do zobaczenia!

Zespół Biura Architekta Miasta


Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje