Oliwianie.pl

Portal Rady Dzielnicy Oliwa

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział oraz za pomoc w rozpropagowaniu ankiety. To pierwsza tego typu ankieta przygotowana dla mieszkańców naszej dzielnicy. Dzięki niej możemy dużo lepiej się poznać. Mamy nadzieję, że mieszkańcy dowiedzieli się z niej czym tak na prawdę się zajmujemy i na co przeznaczamy środki. Radni natomiast uzyskali informację zwrotną na temat zrealizowanych projektów oraz preferowanych przyszłych wydatków.
Otrzymaliśmy w sumie 272 wypełnione ankiety, w tym 20 ankiet papierowych.
 
Cieszymy się, że ankieta dotarła do mieszkańców niemal wszystkich części Oliwy oraz do wszystkich grup wiekowych.
Najcieplej ocenili państwo nasze wydatki na paczki świąteczne dla najuboższych, nasadzenia drzew i zazielenianie poboczy. Wysoką średnią uzyskały także projekty renowacji punktu widokowego pod wieżą na Pachołku, odtworzenia ogrodu alpejskiego w parku Oliwskim, opłacenia serwera i domeny oliwianie.pl, zakupu i utrzymania ławek oraz organizacji imprez rekreacyjno-sportowych dla mieszkańców i młodzieży dzielnicy Oliwa.
 
Za najbardziej przydatny projekt 2020 roku uznali Państwo "Nasadzenia drzew i zazielenianie poboczy" 76% oraz "Renowację punktu widokowego pod wieżą na Pachołku" - 50%. Dziękujemy za tę ocenę bo były to najkosztowniejsze projekty z zeszłego roku.
 
Cieszy nas, że ogólna ocena zeszłorocznych projektów jest pozytywna. W skali ocen jaką zastosowano (skala likerta od 1 do 5) żaden z naszych projektów nie został oceniony jako niepotrzebny lub bardzo niepotrzebny. Dziękujemy!
 
Otrzymaliśmy także od Państwa wiele uwag i pomysłów za które bardzo dziękujemy. Postaramy się na nie w jakiś sposób odpowiedzieć.
W załączeniu prezentacja ze szczegółowymi wynikami ankiety.
 
Opracowanie ankiety: Jakub Raciborski
 
 

Aktualności

Radni Dzielnicy

Dyżury

Komisje